NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Nattvardsgudstjänst 7 feb 2021
Gudstjänst
1:09:31
"Fresh Start" 10 jan 2021
Gudstjänst
1:06:30
Håll fast vid Hoppet 22 aug. 2021
Gudstjänst
1:37:25
Julnatten 25 dec.2021
Gudstjänst
52:03

Ge Det Vidare 20220313

Gudstjänst

Predikan: Leif Nordlander

Lovsång: Görgen & Ulla Lindbladh

Mötesledare: Mikael Tilly

Mikael Tilly

Publicerad
söndag 13 mars 2022

Gudstjänst